Κάθε συναλλαγή έχει φορολογικές επιπτώσεις, είτε πρόκειται για εξαγορά, πώληση,  αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση.

Η δυναμική της αγοράς, η καινοτομία, οι μεταβαλλόμενες νομικές συνθήκες, καθώς και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η πίεση για την μείωση  του κόστους, έχουν ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να αναρωτιούνται  αν μπορούν  να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Οι προσαρμογές των χαρτοφυλακίων μέσω της απόκτησης, της διάθεσης, της αναχρηματοδότησης και  της αναδιάρθρωσης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.

Η λεπτομερής φορολογική  επαγγελματική μας κατάρτιση και η γνώση του αντικειμένου μας, καθώς και το παγκόσμιο δίκτυό μας ( η Baker Tilly εμπλέκεται τακτικά ως φορολογικός σύμβουλος σε διάφορα μεγάλα και συχνά διασυνοριακά έργα) μας επιτρέπουν να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν ομίλους πολυθενικών εταιρειών και οικογενειακών επιχειρήσεων, καθώς και διεθνείς επενδυτές και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Οι επαγγελματίες μας μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε στρατηγικές φορολογικές εκτιμήσεις και να τις αναπτύξετε στο πλαίσιο των συναλλαγών σας  και της μελλοντικής στρατηγικής για την επιχείρησή σας.

Οι Υπηρεσίες Φορολογικών Συναλλαγών περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Μελέτες εταιρικών σχημάτων και δομών
  • Υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας
  • Υπηρεσίες φορολογικής αναχρηματοδότησης
  • Καθοδήγηση για την είσοδο σε νέες αγορές
Επικοινωνία