Η συμμόρφωση με τους φορολογικούς νόμους και τους κανονισμούς αποτελεί μια συνεχή πρόκληση, καθιστώντας ακριβή την  μη  φορολογική συμμόρφωση ως βασικό στοιχείο για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, λόγω των ραγδαίων αλλαγών στη νομοθεσία και την εισαγωγή κανονισμών, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών.

Παραμένοντας ενημερωμένοι σχετικά με τις φορολογικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και  ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις αυξημένες απαιτήσεις για συμμόρφωση και διαφάνεια, Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προετοιμάσετε, να διαχειριστείτε και να υποβάλετε τις φορολογικές καταστάσεις σας

Οι υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης περιλαμβάνουν:

  • Φορολογική Συμμόρφωση
  • Φορολογικός προγραμματισμός
  • Φορολογική επισκόπηση
  • Προσωπικές Φορολογικές Υπηρεσίες
  • Φορολογική εκπροσώπηση
  • Διαπραγμάτευση της φορολογικής αρχής, με στόχο την εξασφάλιση αποφάσεων και την επίλυση διαφορών
Επικοινωνία