Στις σημερινές οικονομικές συνθήκες , οι αρχές αναβαθμίζουν συνεχώς τους μηχανισμούς είσπραξης φόρων, με έμφαση στους έμμεσους φόρους. Η αύξηση των σύνθετων συναλλαγών, από οργανισμούς που λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα, απαιτεί υψηλού επιπέδου υπηρεσίες , προκειμένου να αποφευχθούν πρόστιμα , κυρώσεις και επιβαρύνσεις.

Οι υπηρεσίες έμμεσης φορολογίας περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλές για τα τελωνεία και το διεθνές εμπόριο
  • Υποστήριξη στους φορολογικούς ελέγχους ή άλλες έρευνες της Κυπριακής Αρχής ΦΠΑ
  • Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:
  • Εγγραφή ΦΠΑ
  • Προετοιμασία και συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και VIES,
  • Διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης
  • Υποστήριξη στην διαδικασία  επιστροφής ΦΠΑ
Επικοινωνία