Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τις κυβερνήσεις και τις φορολογικές αρχές για μεγαλύτερη διαφάνεια, τεχνικές και  επιχειρησιακές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό – εξαλείφει την αρχική εικόνα της επιβάρυνσης, καθώς σας επιτρέπει  να κατανοήσετε βασικές πτυχές του CbCr και τις απαιτήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση.

Επικοινωνία