Η καθοδήγηση που παρέχουμε σε πολυεθνικούς ομίλους αλλά και εθνικές εταιρείες και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε  την φορολογική στρατηγική της επιχείρησης σας , να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του φορολογικού σχεδιασμού και να καλύψει  όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που απαιτούνται με βάση την νομοθεσία.

Η εμπειρία και οι γνώσεις μας μπορούν να προσφέρουν επαγγελματική βοήθεια στις επιχειρήσεις αναφορικά με τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός διεθνών συναλλαγών με φορολογικά  αποτελεσματικό τρόπο απαιτεί πολύ σημαντικό βαθμό  εξειδίκευσης και τεχνικής από έναν φοροτεχνικό επαγγελματία σύμβουλο, ο οποίος σας βοηθά να ανταποκριθείτε στους στόχους του φορολογικού σχεδιασμού σας.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε πρακτικές λύσεις στον φορολογικό σχεδιασμό που θα βοηθήσουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε παγκόσμιες φορολογικές και νομικές απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνει τελικά εξοικονόμηση κόστους  σύμφωνα με το προφίλ του οργανισμού σας.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες και προσδοκίες σας.

Επικοινωνία

Νεόφυτος Νεοφύτου

Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

Σάββας Κλείτου

Διευθυντής, Φορολογικές Υπηρεσίες και Περιφερειακός Συντονιστής

Θεόδωρος Κίντης

Διευθυντής, Φορολογικές Υπηρεσίες

Νεόφυτος Νεοφύτου

Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

Σάββας Κλείτου

Διευθυντής, Φορολογικές Υπηρεσίες και Περιφερειακός Συντονιστής

Βαλεντίνος Παυλίδης

Manager, Tax Services - Transfer Pricing Services

Νεόφυτος Νεοφύτου

Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

Svetla Marinova

Director, Tax Services

Σάββας Κλείτου

Διευθυντής, Φορολογικές Υπηρεσίες και Περιφερειακός Συντονιστής

Νεόφυτος Νεοφύτου

Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

Cristina Saulescu

Manager, Transfer Pricing & Corporate Services

Ana-Maria Graure

Manager, Tax Consulting and Compliance Services

Σάββας Κλείτου

Διευθυντής, Φορολογικές Υπηρεσίες και Περιφερειακός Συντονιστής

Νεόφυτος Νεοφύτου

Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

Vlad Rosca

Manager, Tax & Assurance Services

Σάββας Κλείτου

Διευθυντής, Φορολογικές Υπηρεσίες και Περιφερειακός Συντονιστής