Η καθοδήγηση που παρέχουμε σε πολυεθνικούς ομίλους αλλά και εθνικές εταιρείες και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε  την φορολογική στρατηγική της επιχείρησης σας , να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του φορολογικού σχεδιασμού και να καλύψει  όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που απαιτούνται με βάση την νομοθεσία.

Η εμπειρία και οι γνώσεις μας μπορούν να προσφέρουν επαγγελματική βοήθεια στις επιχειρήσεις αναφορικά με τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός διεθνών συναλλαγών με φορολογικά  αποτελεσματικό τρόπο απαιτεί πολύ σημαντικό βαθμό  εξειδίκευσης και τεχνικής από έναν φοροτεχνικό επαγγελματία σύμβουλο, ο οποίος σας βοηθά να ανταποκριθείτε στους στόχους του φορολογικού σχεδιασμού σας.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε πρακτικές λύσεις στον φορολογικό σχεδιασμό που θα βοηθήσουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε παγκόσμιες φορολογικές και νομικές απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνει τελικά εξοικονόμηση κόστους  σύμφωνα με το προφίλ του οργανισμού σας.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες και προσδοκίες σας.

Επικοινωνία

Βαλεντίνος Παυλίδης

Διευθυντής, Υπηρεσίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Ιωάννης Ασημακόπουλος

Manager, Tax and Legal Services

Θάνος Ζωντανός

Director, Tax and Legal Services

Βαλεντίνος Παυλίδης

Διευθυντής, Υπηρεσίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Svetla Marinova

Διευθυντής, Φορολογικές Υπηρεσίες