Η επιτυχής ανάπτυξη μιας στρατηγικής επιχειρηματικού μετασχηματισμού που καθοδηγείται από την τεχνολογία απαιτεί εστιασμένες επενδύσεις και άψογη εκτέλεση. Οι στρατηγικές προμηθειών επιτρέπουν στους πελάτες μας να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια προσέγγιση που παρέχει προστιθέμενη αξία , ευελιξία και εξοικονόμηση κόστους. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να οικοδομήσουμε και να παραδώσουμε τους επιθυμητούς μελλοντικούς στόχους μέσω δομημένων τεχνολογικών αρχιτεκτονικών, αποτελεσματικών πλαισίων διαχείρισης προμηθευτών και διαδικασιών επιλογής τεχνολογίας που προσαρμόζονται  για να ανταποκριθούν στις ειδικές επιχειρηματικές ανάγκες.

Ανάλυση επιχειρηματικής διαδικασίας & βελτιστοποίηση

Μια στρατηγική προμηθειών μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν ένας οργανισμός έχει άριστη γνώση  για τις επιχειρησιακές του συνήθειες και διαδικασίες . Για το σκοπό αυτό, αυτή η δέσμη εργασιών έχει σχεδιαστεί για να κωδικοποιήσει τις μεγάλες και μείζονες επιχειρηματικές διαδικασίες του οργανισμού και να τις αποσυνθέσει στα αντίστοιχα βήματα  που διευκολύνουν την επίτευξη των επιχειρησιακών διαδικασιών και στόχων.

Βοηθήσαμε πολλούς οργανισμούς να κατανοήσουν και να αμφισβητήσουν εποικοδομητικά τους εαυτούς τους και τις διαδικασίες τους , να επιτύχουν εξοικονόμηση κόστους και άλλες λειτουργικές αποδόσεις  .Παρείχαμε  υποστήριξη πολλαπλών συναφών πρωτοβουλιών, όπως οι νέες υλοποιήσεις του συστήματος, η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ,  επιτυχημένες διαδικασίες υποβολής προσφορών και  αποτελεσματικές δυνατότητες αποκατάστασης καταστροφών και επιχειρησιακής συνέχειας.

Τεχνολογία και λύσεις επιλογής προμηθευτών

Στο σημερινό τεχνολογικό περιβάλλον, οι οργανισμοί βομβαρδίζονται συνεχώς με ιδέες και προσφορές που σχετίζονται με πολλές τεχνολογίες και προϊόντα. Η επιλογή του κατάλληλου, σχετικού και αναγκαίου για τον οργανισμό σκοπού για την επίτευξη των βασικών στόχων του είναι πολύ συχνά μια προκλητική – και σε αρκετές περιπτώσεις δαπανηρή – εργασία.

Οι μεθοδολογίες μας για την   επιλογή τεχνολογίας,  έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς σε κλάδους όπως το λιανικό εμπόριο, η φιλοξενία, η κατασκευή, η ασφάλιση, η διαχείριση επενδύσεων, το FMCG, Forex, η εφοδιαστική & 3PL και πολλά άλλα. Προσφέρουμε μια πλήρη προσέγγιση του κύκλου ζωής των προμηθειών, η οποία ενσωματώνει τις επιχειρηματικές και τεχνικές απαιτήσεις, εντοπίζοντας κατάλληλους διεθνείς και τοπικούς προμηθευτές για την πρόσκληση για αξιολόγηση, έκδοση και εκτέλεση της πλήρους διαδικασίας διαγωνισμού, διαπραγματεύσεις με προεπιλεγμένες εταιρείες σε οικονομικές και υλοποιούμενες πτυχές και παροχή μιας πλήρως ελεγμένης λύσης και σύμβασης για τους πελάτες μας

Διαπραγματεύσεις συμβολαίου

προσφέρουμε μια πολύ εξειδικευμένη προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις (ή επαναδιαπραγμάτευση) συμβάσεων με τους προμηθευτές τρίτων μερών όσον αφορά τις επιχειρησιακές πτυχές και τις παραμέτρους παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις οικονομικές τους δομές και ρυθμίσεις. Οι στόχοι  μας  σε αυτά τα έργα αφορούν  τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τις σημαντικές μειώσεις κινδύνου από την αποφυγή επιχειρησιακών προκλήσεων που συχνά ενσωματώνονται στις συμβάσεις αλλά και τη διαφάνεια στις επιβαρύνσεις και τις δεσμεύσεις των πελατών μας.

Πρόγραμμα και διαχείριση έργων

Μόλις υπογραφεί μια σύμβαση εφαρμογής, αρχίζει η ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση της εκτέλεσης. Η ομάδα μας διαθέτει πολύ μεγάλη  εμπειρία στο πρόγραμμα και τη διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας, για πελάτες με πολυπλοκότητα καθώς και βιομηχανίες. Μετά από δομημένες και άκρως αποτελεσματικές μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης έργων, αναλαμβάνουμε τον ρόλο του διευθυντή του προγράμματος και του υπεύθυνου έργου για λογαριασμό των πελατών μας και συνεργαζόμαστε με τις εσωτερικές ομάδες και τους προμηθευτές για να παραδώσουμε τους συμφωνηθέντες στόχους και τα παραδοτέα του έργου, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού και στο συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.

Η εμπειρία μας εκτείνεται σε ολόκληρο τον κύκλο  υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού της επιχειρηματικής αρχιτεκτονικής, των τεχνολογικών ζητημάτων, του καθορισμού προδιαγραφών και απαιτήσεων, των στρατηγικών δοκιμών και της αποτελεσματικής εκτέλεσής τους και του ζωντανού σχεδιασμού και πραγματοποίησης.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικών προμηθειών

Αυτές οι λύσεις επικεντρώνονται στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας  από τις υπάρχουσες διαδικασίες και σχέσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αξία αυτή προέρχεται τυπικά από την παράδοση υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας, την αποδοτικότητα του κόστους ή και τα δύο. Οι τεχνικές μας περιλαμβάνουν την επαναδιαπραγμάτευση των υφιστάμενων συμβάσεων προμηθευτών, το σχεδιασμό και την υποβολής προσφορών αλλά και την αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Ιδιαίτερη σημασία για εμάς έχει  η ταυτόχρονη διατήρηση, καλλιέργεια και ενίσχυση των σχέσεων προμηθευτών και των στρατηγικών συνεργασιών με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στις επιχειρήσεις των πελατών μας.

Επικοινωνία