Η θέσπιση του Γενικού Κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προστασία των δεδομένων (GDPR), ο οποίος ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018, αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων για περισσότερα από 20 χρόνια.

Κάθε οργανισμός πρέπει να αξιολογήσει τη θέση του και να διαπιστώσει εάν συμμορφώνεται με το GDPR. Η προετοιμασία για το νέο κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί ένα σύνολο εξειδικευμένων και συμπληρωματικών ε εργασιών , τεχνολογίας, συμμόρφωσης και νομικών δεξιοτήτων και πρακτικών.

Έχοντας συνεργαστεί με πολλούς πελάτες σε πολλούς τομείς και μεγέθη εταιρειών , είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν έναν αποτελεσματικό οδικό χάρτη προς την κατεύθυνση της “προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω σχεδιασμού” και της συνολικής συμμόρφωσης με το GDPR.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες GDPR που παρέχουμε είναι ευέλικτες και έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των οργανισμών ανεξάρτητα από το τρέχον επίπεδο ωριμότητάς τους, όπως περιγράφεται παρακάτω.

 Αξιολόγηση ωριμότητας απορρήτου

Συνήθως, οι σύντομες αναθέσεις περιλαμβάνουν συλλογή πληροφοριών, επεξεργασία των δεδομένων από ειδικά στελέχη,  προετοιμασία  και παρουσίαση των παραδοτέων   . Το βασικό παραδοτέο αυτής της αρχικής φάσης  του GDPR περιλαμβάνει πολύ πρακτικές συμβουλές σε ολόκληρη την αλυσίδα  Άνθρωποι –Διαδικασίες-Τεχνολογία  , οι οποίες  εστιάζουν:

  • στον εντοπισμό κενών GDPR, ιεράρχηση για τον κίνδυνο και την πολυπλοκότητα της υλοποίησης
  • χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συνιστομένων δράσεων, με σαφείς υποδείξεις  για τις ομάδες ,ομάδων, τμήματα και δεξιότητες
  • πληροφορίες (όπου είναι δυνατόν) σχετικά με το budget των απαιτούμενων επενδύσεων και σχετικών εξόδων

Λύσεις συμμόρφωσης GDPR & Υποστήριξη πιστοποίησης

Η εκτέλεση εγκεκριμένων ενεργειών για την επίτευξη της συμμόρφωσης με το GDPR, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία του καθορισμένου προσωπικού των πελατών,

αφορά δραστηριότητες στις  διαδικασίες των εταιρειών , στα άτομα , και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και 

περιλαμβάνει την επίσημη διαχείριση έργου των ενεργειών που ανατίθενται στην ομάδα μας. Κατά την επιλογή των πελατών μας, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει υπηρεσίες νομικών συμβουλών, καθώς και προετοιμασία για την απόκτηση διαπιστευμένων πιστοποιήσεων συμμόρφωσης GDPR.

Στο πεδίο εφαρμογής   περιλαμβάνεται η υλοποίηση των βελτιώσεων της διαδικασίας Privacy by Design. Πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, πλαίσια συμφωνιών επεξεργασίας δεδομένων, δημιουργία του καταλόγου επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 30, διαδικασίες απόκρισης και διαχείρισης συμβάντων,  πλαίσιο διαχείρισης δικαιωμάτων χρηστών GDPR,  καθορισμός των πολιτικών διατήρησης δεδομένων,  βελτιώσεις συμβάσεων τρίτων μερών,  και μηχανισμούς διαχείρισης αντικρουόμενων κανονιστικών και νομικών υποχρεώσεων.

DPO Outsourcing Services

Με την υποστήριξη κατάλληλων διαδικασιών και εξαιρετικά ειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού (με συμπληρωματική νομική υποστήριξη ως πρόσθετη επιλογή), είμαστε υπερήφανοι για την ικανότητά μας να στηρίζουμε τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς με πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας και συγκέντρωσης πελατών, μέσω κεντρικής ή κατανεμημένης παράδοσης.

Ο συνδυασμός της επιτόπιας  αλλά και  απομακρυσμένης, ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής υποστήριξης που παρέχουμε 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, είναι σχεδιασμένος για να παρέχει στους πελάτες μας αίσθημα ασφάλειας  και να λαμβάνουν υποστήριξη όποτε τη χρειάζονται, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Επικοινωνία