Προστατέψτε και αντιμετωπίστε προληπτικά την κυβερνοασφάλεια και τους ψηφιακούς κινδύνους σας

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία ενός οργανισμού από απειλές στον κυβερνοχώρο, διασφαλίζοντας ένα ισχυρό πλαίσιο για την προστασία και τον έγκαιρο εντοπισμό και απόκριση σε απειλές στον κυβερνοχώρο. Καθώς οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των περισσότερων Διοικητικών Συμβουλίων παγκοσμίως, μια συστηματική προσέγγιση θα υποστηρίξει τους οργανισμούς να κατανοήσουν το προφίλ κινδύνου τους και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την καλύτερη προετοιμασία και αντιμετώπιση σχετικών συμβάντων.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι επενδύσεις τεχνολογίας που μένουν απροστάτευτα αφήνουν τους οργανισμούς ευάλωτους σε εκτεθειμένους σε συμβιβασμούς και απώλεια φήμης, εσόδων/αξίας, πελατών και πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν συνδυάστε αυτούς τους κινδύνους με τις αυξανόμενες απαιτήσεις για διαφάνεια, λογοδοσία και συμμόρφωση από τις ρυθμιστικές αρχές, τις κυβερνητικές οντότητες, τους μετόχους και άλλους, θα έχετε μια τέλεια καταιγίδα κινδύνων.

Ενώ το εξελιγμένο hacking είναι μια ορατή απειλή για τους οργανισμούς, σπάνια είναι η βασική αιτία παραβίασης δεδομένων. Η συντριπτική πλειονότητα των παραβιάσεων δεδομένων και των περιστατικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προκαλούνται στην πραγματικότητα από μια κατάρρευση βασικών διαδικασιών και ελέγχων της κυβερνοασφάλειας.

Πώς μπορεί η Baker Tilly να υποστηρίξει το ταξίδι σας στην κυβερνοασφάλεια ?

Οι ειδικοί της Baker Tilly στην κυβερνοασφάλεια συνεργάζονται με οργανισμούς για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και να επιτύχουν μετρήσιμες βελτιώσεις στην κυβερνοασφάλεια και στο περιβάλλον ελέγχου. Θα αξιολογήσουμε τα μέτρα για την κυβερνοασφάλειά σας, θα παρέχουμε προτεινόμενες βελτιώσεις και διαβεβαίωση ότι οι έλεγχοι ασφάλειας στον κυβερνοχώρο λειτουργούν.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, η Baker Tilly παρέχει τη γνώση και την εξειδίκευση  για να υποστηρίξει την κυβερνοασφάλεια των υποδομών και τις ανάγκες σας.

Εκτίμηση Κυβερνοκινδύνων: Η ισχυρή, ολιστική προσέγγιση της Baker Tilly για την αξιολόγηση της κυβερνοασφάλειας θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε την κατανόησή σας για τη κατάσταση του οργανισμού στην κυβερνοασφάλεια και την έκθεση σε κινδύνους και θα παράσχει εφαρμόσιμες συστάσεις για την μείωση των αποκλίσεων στο πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας και θα ενισχύσει τη συνολική αποτελεσματικότητα των μέτρων για την κυβερνοασφάλεια. Θα εξετάσουμε διεξοδικά τις δραστηριότητες και την υποδομή σας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και θα σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τις κρίσιμες βελτιώσεις στον έλεγχο, τη διαδικασία, την τεχνολογία και τη διακυβέρνηση που απαιτούνται για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων σας.
Δοκιμές διείσδυσης & αξιολόγηση ευπαθειών: Οι επαγγελματίες μας για την ασφάλεια πληροφοριών μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης ευπάθειας για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων σας, διασφαλίζοντας ότι τυχόν τρωτά σημεία ασφαλείας θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Οι υπηρεσίες δοκιμών διείσδυσης θα διασφαλίσουν επίσης την κατάσταση της ασφάλειάς σας και θα βοηθήσουν στον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών που ενδέχεται να εκμεταλλευτούν κακόβουλοι εξωτερικοί/εσωτερικοί χρήστες ή να «παραβιάσουν» στα συστήματα και τα δεδομένα σας.
Dark Web Scan: Η ομάδα μας για την κυβερνοασφάλεια διαθέτει τα εργαλεία και την εμπειρία για να διερευνήσει παραβιασμένους ιστότοπους αναζητώντας τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των αριθμών τηλεφώνου ή των στοιχείων πιστωτικών καρτών. Θα πραγματοποιήσουμε μια σάρωση και θα παράσχουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Σε περίπτωση που βρούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες αυτών καθώς και συστάσεις για το τι πρέπει να κάνετε.
CISO Advisory: Οι ανάγκες του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών εξελίσσονται συνεχώς, από τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον προϋπολογισμό έως την παρακολούθηση και τη συμμόρφωση της ασφάλειας. Οι επαγγελματίες μας στην ασφάλεια παρέχουν ένα σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη των CISO βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών ενημερώσεων, εστιασμένων συναντήσεων, KPIs και πίνακες εργαλείων και απόκριση σε επείγουσες ανάγκες.
CISO-as-a-Service:Το μέγεθος κάθε οργανισμού μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των πόρων που εκχωρούνται σε δραστηριότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Διευκολύνουμε τους οργανισμούς με την εξωτερική ανάθεση του ρόλου του CISO, παρέχοντας ένα συγκεκριμένο σύνολο υπηρεσιών που συμφωνούνται από κοινού με τους πελάτες μας.
Ευαισθητοποίηση ασφαλείας / Προσομοίωση phishing: Εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους σας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για να εξαλείψετε τον κίνδυνο να ανοίξετε ένα κακόβουλο email που θα μπορούσε να οδηγήσει τον οργανισμό σας σε απώλεια χρημάτων, φήμης και δεδομένων.
Απόκριση συμβάντων ασφαλείας: Ένα καλά δομημένο πρόγραμμα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνει ένα ισχυρό στοιχείο ανίχνευσης και απόκρισης συμβάντων. Καθώς δεν είναι θέμα «αν» αλλά «πότε» θα συμβεί ένα περιστατικό, οι επαγγελματίες ασφαλείας μας μπορούν να σας υποστηρίξουν στις δραστηριότητες έρευνας και απόκρισης για τον περιορισμό των απειλών και την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου (συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων ransomware).
Υποστήριξη εφαρμογής ISO 27001 / 27701 / 22301: Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ISO απαιτεί μια λεπτομερή προσέγγιση, τόσο από την διακυβέρνηση όσο και την πρακτική προσέγγιση για την εφαρμογή των ελέγχων. Η έμπειρη ομάδα μας μπορεί να υποστηρίξει το ταξίδι πιστοποίησής σας μέσω πολλαπλών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης αποκλίσεων, της αξιολόγησης κινδύνου, της ετοιμότητας ελέγχων, των πολιτικών και των διαδικασιών και της υποστήριξης πιστοποίησης.

Αξιολόγηση ωριμότητας και βελτίωση του προγράμματος της κυβερνοασφάλειας: Χρησιμοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση, η ομάδα μας μπορεί να πραγματοποιήσει μια συνολική αξιολόγηση του προγράμματος κυβερνοασφάλειας σας, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο ωριμότητας για να υποδείξει το επίπεδο ωριμότητας σε κάθε τομέα, με βάση το NIST SP 800-171. Αυτό μπορεί να σας παρέχει έναν πίνακα εργαλείων με δείκτες ωριμότητας ανά περιοχή, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν στοχευμένες βελτιώσεις όπου χρειάζεται. Επιπλέον, η ομάδα μας μπορεί να σχεδιάσει ένα στρατηγικό σχέδιο κυβερνοασφάλειας για να εφαρμόσει τις πρωτοβουλίες και τις διορθωτικές ενέργειες όπου χρειάζεται, και να υποστηρίξει με βοήθεια τεχνική και PMO.

Επικοινωνία
Ανέστης Δημόπουλος

Διευθυντής, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσίών Διαχείρισης Κινδύνων και Ψηφιακών Τεχνολογιών