Τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων είναι συχνά απογοητευμένα από την πραγματική ή την εικαζόμενη αποτυχία της τεχνολογίας πληροφορικής να επιτύχει αποτελέσματα. Είναι εξίσου συνηθισμένο να μην αναλαμβάνεται συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων..Επίσης μια ατυχής επιλογή σχετικά με την τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα συχνά δημιουργεί μέσα στον οργανισμό απογοήτευση.  Παρόμοια απογοήτευση μπορεί να υπάρξει μερικές φορές ως άμεσο αποτέλεσμα της αντίληψης ότι η τεχνολογία πληροφορικής και τα πληροφοριακά συστήματα  δεν ακολουθούν  τις βασικές επιχειρηματικές ανάγκες , όπως η τήρηση του προϋπολογισμού και η παράδοση σε συμφωνημένες προθεσμίες.

Εάν, ως επιχειρηματίας, θεωρείτε ότι οι πρωτοβουλίες ή οι επιδόσεις τεχνολογίας πληροφορικής ξεφεύγουν από τον έλεγχο, οι Λύσεις Ειδικών Συμβούλων μας έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε, να εκτελέσετε και να παρακολουθήσετε έναν σαφή τρόπο προόδου για τις πρωτοβουλίες σας στον τομέα της ψηφιοποίησης και της τεχνολογίας, με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης και με την κουλτούρα του οργανισμού.

Η εξειδικευμένη συμβουλευτική ομάδα της  Baker Tilly έχει αποδεδειγμένες γνώσεις σε βάθος και διαθέτει εμπειρία σε πολυάριθμους στρατηγικούς κλάδους, όπως οι τραπεζικοί, ασφαλιστικοί, λιανικοί, μεταποιητικοί, βιομηχανικοί, τεχνολογικοί, FMCG, φαρμακευτικοί και άλλοι, επιτρέποντάς μας να σχεδιάσουμε και να παράσχουμε εστιασμένες λύσεις που θα στηρίζουν την επιχειρηματική σας στρατηγική και τους στόχους σας.

Εάν το όραμα και η στρατηγική για το μέλλον του οργανισμού σας, αντανακλούν την επαναδιαμόρφωση της επιχείρησής σας μέσω στρατηγικών ψηφιοποίησης και τεχνολογικών πρωτοβουλιών, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω ευέλικτων προσεγγίσεων που μπορούν να καλύψουν ακόμη και τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας.

Επικοινωνία

Ανέστης Δημόπουλος

Διευθυντής, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσίών Διαχείρισης Κινδύνων και Ψηφιακών Τεχνολογιών