Καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους αυξάνεται, κάθε οργανισμός πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα  τη στρατηγική ανακατανομή του προσωπικού, προκειμένου να επικεντρωθεί στις βασικές του δραστηριότητες. Η εξωτερική ανάθεση της λογιστικής λειτουργίας διασφαλίζει την σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας και των λογιστικών κανόνων. Οι άνθρωποι μας μπορούν να σας βοηθήσουν στο να τηρείτε τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησής σας σαν να έχετε δικό σας  εσωτερικό λογιστήριο αλλά επιπλέον με ένα εξαιρετικό επίπεδο γνώσεων, εξειδίκευσης  και επαγγελματισμού.

Επενδύουμε σε ανθρώπους του υψηλότερου επιπέδου προσπαθώντας συνεχώς να αναπτύσσουν  τις δεξιότητές τους και τους ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν στην επιτυχία της εταιρείας. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι πλήρως αφοσιωμένο στην παροχή των πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών  υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Οι άνθρωποι μας είναι απολύτως αφοσιωμένοι στα καθήκοντα  που τους έχουν ανατεθεί και εφαρμόζουν με ακρίβεια όλα όσα συμφωνήθηκαν με τους πελάτες. Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες τους διασφαλίζουν την ποιότητα στην  τήρηση  των κατάλληλων λογιστικών αρχείων, όπου είναι διαθέσιμα τα τελευταία στοιχεία της επιχείρησης σας. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Τήρηση ηλεκτρονικών λογιστικών αρχείων
  • Καταχώρηση συναλλαγών
  • Γενικό ημερολόγιο, ισοζύγια και αναλυτικά καθολικά
  • Συμφωνίες τραπεζών και διαθεσίμων
  • Συμφωνίες χρεωστών και πιστωτών
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και απολογιστικών reports
  • Παρακολούθηση budget vs actual
Επικοινωνία