Παρέχουμε ένα φάσμα υπηρεσιών για να σας βοηθήσουμε σχετικά με τις συνήθειες και τις ευθύνες της λειτουργίας της εταιρείας σας, οικονομικά και από άποψη διαχείρισης.

Οι καθημερινές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν (booking services), λογιστική διαχείρισης, μισθοδοσία και προετοιμασία των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων. Παρέχουμε αξιόπιστες και υπεύθυνες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού.

Επικοινωνία

Σπύρος Γκρούιτς

Country Managing Director, Head of Financial Advisory Services