Παρέχουμε ένα φάσμα υπηρεσιών για να σας βοηθήσουμε σχετικά με τις συνήθειες και τις ευθύνες της λειτουργίας της εταιρείας σας, οικονομικά και από άποψη διαχείρισης.

Οι καθημερινές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν (booking services), λογιστική διαχείρισης, μισθοδοσία και προετοιμασία των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων. Παρέχουμε αξιόπιστες και υπεύθυνες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού.

Επικοινωνία

Σπύρος Γκρούιτς

Διευθύνων Συνεργάτης Χώρας, Επικεφαλής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Γιώργος Νικολαΐδης

Συνέταιρος, Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Συμμόρφωσης και Αναφοράς

Κλεόβουλος Χριστοδούλου

Διευθυντής, Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Συμμόρφωσης και Αναφοράς

Rumyana Arnaudova

Διευθυντής, Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Συμμόρφωσης και Αναφοράς

Cristiana Dutu

Διευθυντής, Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Συμμόρφωσης και Αναφοράς