Παρέχουμε ένα φάσμα υπηρεσιών για να σας βοηθήσουμε σχετικά με τις συνήθειες και τις ευθύνες της λειτουργίας της εταιρείας σας, οικονομικά και από άποψη διαχείρισης.

Οι καθημερινές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν (booking services), λογιστική διαχείρισης, μισθοδοσία και προετοιμασία των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων. Παρέχουμε αξιόπιστες και υπεύθυνες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού.

Επικοινωνία

Σπύρος Γκρούιτς

Διευθύνων Συνεργάτης Χώρας, Επικεφαλής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Λοιζος Σιαμπτάνης

Director, Chief Operating Officer

Άννα Τότσικα

Supervisor, Financial Compliance & Reporting Services

Γιώργος Νικολαΐδης

Συνέταιρος, Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Συμμόρφωσης και Αναφοράς

Κλεόβουλος Χριστοδούλου

Director, Financial Compliance & Reporting Services

Rumyana Arnaudova

Manager, Financial Compliance & Reporting Services

Cristiana Dutu

Manager, Financial Compliance & Reporting Services

Vlad Rosca

Manager, Tax & Assurance Services