Οι ανάγκες της επιχείρησής σας είναι μοναδικές για τον κλάδο σας μαζί με τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Αυξημένες ρυθμιστικές απαιτήσεις και αλλαγές στο πλαίσιο του παγκόσμιου επιχειρηματικού τοπίου, αυξάνουν τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών, με αποτέλεσμα προκλήσεις για τη διαχείριση σε όλους τους οργανισμούς.

Κάθε οργάνωση βρίσκεται σε ξεχωριστή θέση που χρειάζεται μια προσαρμοσμένη προσέγγιση, για να επιτύχει τους στόχους της. Αυτές περιλαμβάνουν τις Υπηρεσίες Ελέγχου, την προετοιμασία και την αναθεώρηση των Οικονομικών Καταστάσεων ή τις συμφωνημένες διαδικασίες, όπου οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες μας θα παρέχουν τις υπηρεσίες που χρειάζεστε.

Για να ανταποκριθούμε στις νομικές απαιτήσεις και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των χρηματοδοτών, των μετόχων και των άλλων ενδιαφερομένων, οι πελάτες μας εκτιμούν την ισχυρή διασφάλιση των υπηρεσιών μας. Η ρεαλιστική και εμπορική μας προσέγγιση προσθέτει αξία και βελτιώνει τις επιχειρηματικές επιδόσεις, δεσμεύοντας τη διατήρηση υψηλών επιπέδων ποιότητας και επαγγελματικών προτύπων.

Χρησιμοποιούμε μια μεθοδολογία ελέγχου βάσει κινδύνου, κατανοώντας την οργάνωση των πελατών μας, τους στόχους της, τους βασικούς επιχειρηματικούς κινδύνους, τις λειτουργίες και τις οικονομικές διαδικασίες. Αυτό παρέχει μια εξαιρετικά αποτελεσματική υπηρεσία, μαζί με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν περαιτέρω αξία στην πελατεία μας.

Επικοινωνία

Σπύρος Γκρούιτς

Country Managing Director, Head of Financial Advisory Services

Μαρία Καφφά

Ανώτερος Διευθυντής, Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ανδρέας Πιττάκας

Διευθυντής, Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μωυσής Αριστείδου

Διευθυντής, Ελεγκτικές & Χρηματοδοτικές Υπηρεσίες

Svilena Todorova

Διευθύνων Σύμβουλος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ruxandra Bilius

Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Μωυσής Αριστείδου

Διευθυντής, Ελεγκτικές & Χρηματοδοτικές Υπηρεσίες

Constantin Agafita

Διευθυντής, Ελεγκτικές Υπηρεσίες