Οι ειδικοί μας σε θέματα Συμβούλων Ανθρώπινου Δυναμικού θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους για να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάσταση του οργανισμού σας και θα σας καθοδηγήσουν για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας, σε μια προσπάθεια ολιστικής προόδου  για την επόμενη ημέρα.

Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η συμβουλευτική ομάδα για το ανθρώπινο δυναμικό περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Διαχείριση HR

 • Έλεγχος HR
 • Αναδιάρθρωση ανθρώπινου δυναμικού
 • Μετασχηματισμός
 • Έρευνα ατόμων
 • Διαδικασίες και πολιτικές

Διαχείριση απόδοσης και ανταμοιβών

 • Συστήματα αξιολόγησης των επιδόσεων
 • Βασικοί δείκτες επιδόσεων
 • Αξιολόγηση ηγετικού ρόλου/ Συστήματα ανάδρασης 360° ή 180°
 • Bonus και πολιτική αμοιβών
 • Συστήματα αναγνώρισης και ανταμοιβής

Προσέλκυση και διαχείριση ταλέντων

 • υπηρεσίες προσλήψεων στελεχών
 • Υπηρεσίες προσλήψεων
 • Κέντρα αξιολόγησης
 • Δοκιμές πρόσληψης

Μάθηση & ανάπτυξη

 • Χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση της στρατηγικής για τη μάθηση και την ανάπτυξη
 • Ποικιλία αξιολογήσεων και σεμιναρίων κατάρτισης

Human Resources Outsourcing

 • Πλήρης διαχείριση των λειτουργιών του ανθρώπινου δυναμικού
 • Πρόσληψη προσωπικού
 • Υπηρεσίες μετεγκατάστασης και μετανάστευσης
 • Δημιουργία/ενημέρωση εγχειριδίων υπαλλήλων και εγχειριδίων πολιτικής
 • Ανάπτυξη/εφαρμογή  πολιτικής αποζημιώσεων

Επικοινωνία

Ανδρέας Πιττάκας

Διευθυντής, Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μαρκέλλα Αντωνοπούλου

Περιφερειακή Υπεύθυνη Ανθρωπίνου Δυναμικού