Οι υπηρεσίες του Νομικού μας τμήματος συμπληρώνουν τo ευρύ φάσμα υπηρεσιών που προσφέρει η Bakertilly, ολοκληρώνοντας σε όλα τα επίπεδα την κανονιστική συμμόρφωση μιας νομικής οντότητας, ενώ παράλληλα προσθέτουν αξία στους μετόχους και την διοίκηση της.

Είμαστε υπερήφανοι για την άμεση και ενιαία εξυπηρέτηση των πελατών μας, παρέχοντας μια πλήρη και λεπτομερή σειρά νομικών και εταιρικών υπηρεσιών σε όλη την περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 • Διενεργούμε νομικούς ελέγχους προ συναλλαγών, επισημαίνοντας συναφείς κινδύνους.
 • Σας καθοδηγούμε ανάμεσα στις χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες ενώπιον των δημόσιων υπηρεσιών και αναλαμβάνουμε την προετοιμασία εγγράφων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας συναλλαγής.
 • Παρέχουμε υπηρεσίες φορολογικής έδρας.
 • Παρέχουμε πλήρως εξοπλισμένα γραφεία και επιπρόσθετες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης (τηλέφωνο και διαδίκτυο)
 • Παρέχουμε λύσεις σε περίπλοκες τραπεζικές απαιτήσεις μέσω μακροχρόνιας και γόνιμης συνεργασίας με αξιόπιστα τραπεζικά ιδρύματα παγκοσμίως.
 • Διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν συμφωνίες και ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.
 • Εγγυόμαστε ότι τηρείται η νομοθετική και κανονιστική συμμόρφωση.
 • Αναδιαρθρώνουμε. Εκκαθαρίζουμε. Ολοκληρώνουμε τον κύκλο ζωής των εταιρικών δομών.

Έχοντας μία αφοσιωμένη ομάδα από εξειδικευμένους επαγγελματίες δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, είμαστε σε θέση να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

 • Εμπορικό – Εταιρικό δίκαιο
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Νομικό έλεγχο εταιρειών
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Μεταναστευτικό Δίκαιο
 • Νομική υποστήριξη για την διαχείριση και μεταβίβαση ακινήτων
 • Εκκαθάριση εταιρειών
 • Αναδιοργανώσεις.
 • Δικαστήρια & Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών.