Γραφείο Αθήνας

42, Ζαλοκώστα
Χαλάνδρι
15233, Αθήνα
Greece

T: +30 215 5006060
F: +30 215 5006061
E: info@bakertilly.gr
W: www.bakertilly.gr