Η εταιρία μας επενδύει σε ανθρώπους υψηλότερου επιπέδου προσπαθώντας πάντα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να τους ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν στην επιτυχία της επιχείρησης. Τα εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά μας προγράμματα διασφαλίζουν ότι, παράλληλα με την αύξηση της τεχνικής ικανότητας, οι άνθρωποι μας αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, και δεξιότητες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός συνδυασμού τυπικής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, εξωτερικών μαθημάτων και της εποπτείας της εργασίας.

ICAEW – Εγκεκριμένη πρακτική κατάρτισης

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW) να απασχολούμε και να εκπαιδεύουμε τους Ορκωτούς Λογιστές στην Κύπρο.

ACCA – Εγκεκριμένος εργοδότης CPD

Η εταιρία μας έχει βραβευτεί από την Ένωση Πιστοποιημένων Λογιστών (ACCA) για την αναγνώριση του προγράμματος διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης που παρέχει στους εργαζομένους που κατέχουν την ίδια ιδιότητα μέλους ACCA.

ACCA – Εγκεκριμένη πρακτική κατάρτισης

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από την Ένωση Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών (ACCA) να εκπαιδεύσουμε Πιστοποιημένους Λογιστές.