Το επαγγελματικό μας περιβάλλον δίνει στους ανθρώπους μας την ευκαιρία να αναπτυχθούν σε ένα φιλικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να προσλάβουμε άτομα υψηλού επιπέδου, τα οποία όχι μόνο θα αναπτυχθούν αλλά θα μοιραστούν το όραμά μας και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων μας.

Συχνά χρειάζεται να προσλάβουμε εξειδικευμένο προσωπικό αλλά  και προσωπικό υποστήριξης για  να συμμετέχει σε ένα από τα τμήματα μας. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της εταιρείας μας, συμπληρώστε το έντυπο της αίτησής μας και στείλτε το με email ή ταχυδρομικώς, όπως φαίνεται παρακάτω:

Έντυπο γενικής αίτησης (χρησιμοποιείται επίσης για εκπαιδευτικά προγράμματα ACA/ACCA):

Baker Tilly – Αίτηση απασχόλησης – Word

Baker Tilly – Αίτηση απασχόλησης – PDF

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο της Αθήνας

42, Ζαλοκώστα
Χαλάνδρι
15233, Αθήνα
Greece
T: +30 215 5006060
F: +30 215 5006061
E: info@bakertilly.gr