Εάν ονειρεύεστε σταδιοδρομία στο λογιστικό – ή στο  συμβουλευτικό επάγγελμα, η Baker Tilly είναι σε θέση να σας βοηθήσει να αποκτήσετε την εμπειρία για επαγγελματική ανάπτυξη. Θα έχετε επιχειρηματικές συμβουλευτικές ευκαιρίες, δουλεύοντας με διάφορους πελάτες, σε  διάφορες, μεγάλες και μικρές  επιχειρήσεις.

Οι άνθρωποί  της Baker Tilly  απολαμβάνουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ομαδική εργασία, την παροχή βοήθειας στους πελάτες και τη συμβολή στην κοινότητα στην οποία ζούμε. Όντας μία από τις κορυφαίες λογιστικές εταιρείες στην Κύπρο, έχουμε καθιερώσει αξιόπιστες επιχειρηματικές σχέσεις με τους πελάτες μας και ένα συναρπαστικό περιβάλλον για την επίτευξη επαγγελματικής αριστείας.

Η εταιρεία μας επενδύει σε ανθρώπους υψηλού επιπέδου, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και ενθαρρύνοντας τους να συμμετάσχουν στην επιτυχία της επιχείρησης.

Τα προγράμματά μας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ανάπτυξη διασφαλίζουν ότι, πέρα από την αύξηση της τεχνικής ικανότητας, οι άνθρωποί μας αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός συνδυασμού ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, εξωτερικών μαθημάτων και εκπαίδευσης.

Εργασία στην Baker Tilly

Working with Baker Tilly

Θέσεις εργασίας

Φόρμα αίτησης

Transparency Report