Η επιχείρησή μας συνεισφέρει  όσο το δυνατόν περισσότερο στις κοινωνικές ανάγκες, παράλληλα με τις δραστηριότητες των ανθρώπων μας στην προσωπική τους ζωή και την ευρύτερη κοινότητα. Για εμάς, η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι απλά μια αόριστη ιδέα. Γίνεται πραγματικότητα στην καθημερινή μας ζωή. Όλα έχουν να κάνουν με την κατανόηση των κοινωνικών αναγκών, την αναγνώριση τους και την εστίαση σε αυτές τις περιοχές που οι εμπειρίες και οι πεποιθήσεις μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας, ελπίζοντας να μετατραπεί σε μια θετική αλυσιδωτή αντίδραση των εταιρικών ενεργειών για να αλλάξουμε τον κόσμο μας.

Έχουμε  εστιάσει τις προσπάθειές μας στην υποστήριξη των τοπικών  μας κοινοτήτων , κυρίως στις χώρες όπου λειτουργούμε. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην άμβλυνση ανισοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης κάποιων  ευπαθών κοινωνικών ομάδων -, παιδιών και ενηλίκων. Επίσης έχουμε εσταιάσει στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας, της εταιρείας μας και του λαού μας, στην προστασία του περιβάλλοντος, της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας.

Μέσω της ανάπτυξης κοινοτικών εταιρικών σχέσεων, οργανώνουμε, χρηματοδοτούμε ή συμμετέχουμε σε διάφορες δραστηριότητες στις τοπικές – κοινωνίες μας . Οι εκδηλώσεις μας περιλαμβάνουν – φιλανθρωπίες, υποστήριξη του περιβάλλοντος, εθελοντισμό και εταιρική ηγεσία. Εστιάζοντας πάντα στην προστασία και τη διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

Κοινωνική Ευθύνη

Social Responsibility

Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον

21078794 - bamboo grove