Member Firm of the Year 2017

Member Firm of the Year 2017

” Member Firm of the year” 2017 απονεμήθηκε στην Baker Tilly in South East Europe κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας διάσκεψης της Baker Tilly International, στο Άμστερνταμ, στις 30 Οκτωβρίου 2017. Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει την εξαιρετική δέσμευση μας στο δίκτυο και την ανάπτυξη πρακτικών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο μέσω οικονομικών επιδόσεων και της σταθερής μας ανάπτυξης, εντοπίζοντας διασυνοριακές ευκαιρίες, δέσμευση για ανταλλαγή γνώσεων, ενεργό συμμετοχή σε πρωτοβουλίες σε όλο το δίκτυο και αναγνώρισης ευκαιριών για την προώθηση του δικτύου της  Baker Tilly